Om Billån

Produkter som presenteras på Billån varken säljs eller hyrs ut av Billån. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive produktsida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Billån och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Billån kan du läsa vår kak-information.

Billån ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Billån kan du använda detta kontaktformulär.